Express Delivery

ในการให้บริการจัดส่งสินค้าการันตีด้วยเซอร์วิส 3 แบบ คือแบบจัดส่งสินค้าในวันรุ่งขึ้น
จัดส่งสินค้าภายใน 5 ชั่วโมง และที่ถือเป็นไม้เด็ด คือจัดส่งสินค้าภายใน 3 ชั่วโมงในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ซึ่งจุดแข็งของมิสเตอร์ บี เดลิเวอรี่ อีกส่วนหนึ่งคือ เรื่องของรถขนส่งที่มีกระจายไปทั่วในเมือง พร้อมส่งของให้ลูกค้าอย่างรวดเร็ว ลูกค้าสามารถเช็ค Tracking และดูรายละเอียดรถขนส่งอยู่ที่จุดใดแล้ว เพื่อให้ลูกค้าสามารถบริหาร เวลาที่จะมารับสินค้าปลายทาง หรือกําหนดเวลาได้ว่า ควรมารอสินค้าตอนไหน โดยไม่ต้องโทรถามให้เสียเวลา

 

อีกหนึ่งจุดขายของเราคือเรื่องของซอฟต์แวร์ที่ทําทุกอย่างให้กับลูกค้า ซึ่งลูกค้าของเราคือกลุ่มธุรกิจออนไลน์

ขนาดเล็ก-ใหญ่ เรามีซอฟต์แวร์เป็นของตัวเองที่ทําขึ้นมาใช้งานเฉพาะของเราเท่านั้น ชื่อว่า Bee Q ซึ่งจะมี กระบวนการตั้งแต่การคีย์ข้อมูล บริหารสต๊อก จัดส่ง Tracking ซึ่งทําให้ภาพรวมทั้งหมด ลูกค้าของเราไม่ต้อง ทำอะไรเลยนอกจากขายของ

 

บริการที่เราคิดขึ้นมาจะเข้ามาช่วยพัฒนาธุรกิจ ออนไลน์ให้พัฒนาและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วได้
 เพราะ Logistics ถือเป็นหัวใจสําคัญข้อหนึ่งของธุรกิจออนไลน์ เราเชื่อว่าขนส่งจะเป็นคนที่ Touch กับลูกค้ามากกว่า การขายด้วยซ้ำในส่วนของออนไลน์ คนที่ไปสัมผัสกับลูกค้าจะเป็นคนที่ไดรฟ์ธุรกิจนี้ให้ไปต่อ ซึ่งคุณภาพที่ว่า ก็คือเรื่องของการส่งของที่ไม่เสียหาย การมีเซอร์วิส ในการรับ-ส่งสินค้า รวดเร็วตรงเวลา”