การจัดส่งสินค้า:ส่งภายในวันถัดไป

Nextday Delivery

บริการจัดส่งสินค้าวันถัดไป เริ่มตัดรอบตั้งแต่ 17:00 . โดยจะเข้ารับสินค้าจากผู้ให้บริการภายในวันนั้นๆและเริ่มจัดส่งให้ในวันพรุ่งขึ้นโดยทันที รอบจัดส่งเริ่มตั้งแต่ 07:00 . เป็นต้นไป