การจัดส่งสินค้า:ส่งด่วนภายใน 5 ชั่วโมง

การจัดส่งสินค้าภายใน 5 ชั่วโมง หรือ ภายในวัน

บริการจัดส่งสินค้าส่งด่วน 5 ชั่วโมง เริ่มตัดรอบตั้งแต่ 12:00 . ให้บริการจัดส่งภายในวัน ทันทีหลังจากได้รับสินค้าจากผู้ให้บริการ